नयाँ वर्ष २०८१ जितौ iPhone 15 एकास्सी

  naya-vara-shha-ja-ta-iphone-15-eka-sa-sa

  नयाँ वर्ष २०८१ जितौ iPhone 15 एकास्सी

   Kumari Smart मार्फत रु. ५०० को Topup  कुनै पनि एउटा datapack खरिदमा

  १ भाग्यशाली ग्राहकले Brand New iPhone 15 जित्ने मौका!

  अभियान अवधि: वैशाख २०८१ - ३१ वैशाख २०८१

  Eligibility Requirements: Purchase a Data Pack from Kumari Smart and top-up your mobile device for at least Rs.500/-