११.११ % ब्याजदरमा साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा !

    b-ya-jatharama-sa-na-tatha-majha-l-utha-yama-kara-ja

    अब न्यूनतम ब्याजमा कुमारी बैंक लिमिटेडको साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा !

    कुमारी बैंक लिमिटेडको साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा अब बिना झन्झट सहज प्रक्रियाबाट ११.११ % ब्याजदरमा पाउनुहोस् ।
    थप जानकारीको लागि नजिकको कुमारी बैंकको शाखा वा ०१-५९७०४९९ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।